top of page
Mr. Taka
Skyscrapers
Laurennce_edited.jpg

Mr. Laurence Hamilton

COO of Builwork Vietnam

COO of Builwork Singapore

Mr. Laurence Hamilton đến từ Vương quốc Anh, là Giám đốc điều hành của Builwork Vietnam và Builwork Holdings, hoạt động tại Đông Nam Á. Ông đảm nhiệm vị trí  quản lý mỗi ngày tại Builwork, cũng như việc phát triển và hoạch định chiến lược kinh doanh,các chính sách,quy định và tất cả các quản lý tổng quan của Builwork . Mr Hamilton làm việc chặt chẽ với trụ sở chính của Builwork tại Nhật Bản để tối đa hóa việc nhân rộng dịch vụ chất lượng cao đã được cung cấp tại Nhật Bản và Vương quốc Anh.

Ông Hamilton có một nền tảng về Quản lý Cơ sở và Bất động sản, với kinh nghiệm một thập kỷ  trên khắp Campuchia, Việt Nam, Singapore và Thái Lan. Trọng tâm chính của ông để đạt được thành công là sử dụng các kỹ thuật tư duy phản biện và tìm kiếm các giải pháp năng động, sáng tạo cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh mỗi ngày, cũng như lập kế hoạch các biện pháp phòng ngừa.Mr Hamilton có con mắt tinh tường về chi tiết và một người cầu toàn trong kỳ vọng về chất lượng. Điều này phù hợp với các giá trị của Builwork, nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh và  quản lý tài sản chất lượng cao tại Việt Nam!

bottom of page