top of page
Ho chi minh city.jpg

LIÊN LẠC

Tel:     +84 (0) 88-6090-404

Email: propertymanagement@builwork.vn

Sendai ( Head Office )

Điện thoại: +81-22-306-58777-26-5
Email: info@bwhd.co.jp
Website: https://www.bwjp.co.jp
Địa chỉ nhà: Yanagiu, Taihaku-ku, Sendai, 

Miyagi, 981-1106, JAPAN.

Tokyo

Điện thoại: +81-3-5227-7322

Email: info@bwhd.co.jp

Website: www.bwhd.co.jp
Địa chỉ nhà: 2F -TKP IchigayaBuilding, 8 Banchi Hachiman-

machi Ichigaya, Shinjyuku-ku, Tokyo 162-0844 JAPAN.

Ho Chi Minh

Điện thoại: +84 (0) 88-6090-404
Email: propertymanagement@builwork.vn
Website: www.builwork.vn
Địa chỉ nhà: 13 Đường số 16, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Singapore 

Điện thoại: +84 (0) 28-7300-0605 / +84 (0) 96-250-7348
Email: propertymanagement@builwork.vn
Website: www.builwork.vn
Địa chỉ nhà: 
10th Floor Beautiful Saigon, 2 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Map
bottom of page