top of page

Tại sao lại là Builwork?

Builwork có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh với sự hài lòng của khách hàng, và trong năm 2017, đã đạt được doanh thu tại Nhật Bản và Campuchia vượt hơn70 triệu USD.

Builwork là một công ty có đạo đức, cam kết cung cấp các cơ hội bình đẳng, thực hành công bằng và chính sách không phân biệt đối xử trong toàn nhóm.

Builwork cam kết cung cấp các cơ hội việc làm bình đẳng và công bằng và tăng cường phúc lợi cho nhân viên địa phương.

Builwork đã đạt được danh tiếng vững chắc trên khắp Châu Á khi chỉ cung cấp dịch vụ và chăm sóc chất lượng cao tốt nhất của Nhật Bản.

Builwork là một công ty có trách nhiệm, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Builwork nổi tiếng vì cung cấp dịch vụ chất lượng về quản lý và bảo trì tòa nhà, được chứng minh là làm tăng và duy trì giá trị và tính toàn vẹn của tài sản, cũng như sự hài lòng của chủ sở hữu và người cư ngụ.

Mục tiêu của chúng tôi là luôn cung cấp một dịch vụ hoàn chỉnh, đầy đủ với sự chú ý lớn nhất trong từng chi tiết để cung cấp một môi trường độc đáo, lành mạnh và một trải nghiệm đáng nhớ, cũng là nền tảng của triết lý” Comewell” của chúng tôi.

Cartoon speaking- Ve sinh .png
bottom of page