top of page

Trình độ chuyên môn

Certificate 03.png
Certificate 02.png
Certificate 01.png

ISO 9001: hệ thống quản lý chất lượng

ISO14001: hệ thống quản lý môi trường

ISO27001: hệ thống quản lý bảo mật thông tin

ICRC [giấy phép giặt thảm quốc tế]

Xây dựng vệ sinh môi trường tích hợp quản lý đăng ký thương mại

Vệ sinh bể chứa nước uống để đăng ký kinh doanh tòa nhà

Kiểm soát côn trùng và dịch hại

Bảo vệ thương mại

Kinh doanh cung ứng lao động tạm thời cụ thể

Trái phiếu  được ủy quyền cho dịch vụ  lên quan đến y tế (vệ sinh bệnh viện và phục vụ bệnh nhân)
 

product-500x500.jpeg
img_news_iso2.jpg
images-574db1103df78ccee12a7812.png

* Tất cả nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo chuyên sâu bởi giảng viên có trình độ của Nhật Bản để đảm bảo các tiêu chuẩn cao cấp của chúng tôi được nhất quán trong toàn bộ hoạt động ở Châu Á.

bottom of page