top of page
Mr. Taka
Mt.Fuji in the Distance
IMG-5121.JPG

Mr. Takamitsu Nosho

COO của Builwork Holdings [Nhật Bản]
CEO của Builwork Capital [Nhật Bản]
Giám đốc điều hành tòa nhà FUJI [Nhật Bản]
Tổng giám đốc TKP Properties [Nhật Bản]
Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Builwork Global [International]
Người sáng lập và CEO Builwork Vietnam
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)

+84 (0)90-9534-6902

Mr. Nosho, COO của Builwork Holdings, đã cống hiến phần lớn toàn bộ cuộc đời làm việc của mình để thực hiện tầm nhìn của Builwork, chỉ cung cấp các tiêu chuẩn quản lý tài sản cao nhất có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới, không có chỗ cho sai sót. Mr.Nosho duy trì các tiêu chuẩn rất cao, và đã xây dựng một mạng lưới khách hàng lâu đời, những người rất hài lòng với sự chú ý của Mr.Nosho đến từng chi tiết nhỏ.Mr Nosho hiện đang mở rộng hoạt động của Builwork trên khắp Đông Nam Á.

bottom of page